ממוצעים בשירות חישוב זמן שהייה/נטישה

נדון בשתי גישות קלאסיות לחישוב זמן שהיה (dwell-time) עד לנטישה (churn).

גישה ראשונה בעזרת סטטיטיקה תדירותית/קלאסית, וגישה שניה בעזרת סטטיסטיקה בייסיאנית עם prior הממדל דעיכה אקספוננציאלית.

One thought on “ממוצעים בשירות חישוב זמן שהייה/נטישה

  1. ראיתי את המצגת שלך. מועבר קצר וטוב.

    רק דבר אחד משונה קצת במינוחים (אני פחות בקיא בעולם הזה אז תקן אותי אם אני טועה). הגישה הראשונה של ממוצע אמפירי אכן תדירותית, אבל השיפור של להכניס ביאס אני חושב שהוא מגיע מהגישה הבייסיאנית.

    למשל בהנחת ההתפלגות המולטינומית, פריור של דיריכלי נותן משהו בסגנון הביאס שהצגת:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Additive_smoothing

    אם זה המצב אז יותר נכון להציג את 2 השיטות תחת אותה גישה בייסיאנית רק עם הנחות שונות – אקספוננציאלי לעומת גאוסיאני עם פריור כלשהו. ורק הממוצע הנאיבי ביותר בלי הביאס כגישה תדירותית.

כתיבת תגובה